Ochrana osobných údajov

Pipe Control > Informácie o spracúvaní osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM PIPE CONTROL S.R.O. podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)