Naša vízia

Pipe Control > Naša vízia

Prečo robíme, čo robíme

Sladká voda tvorí len 2,5% z celkového množstva vody na našej planéte. Z tohto množstva máme reálne prístup iba k 0,0007% pitnej vody, ktorá musí vystačiť pre 7,5 miliardy ľudí na celom svete.

Avšak nedostatok pitnej vody je problém, ktorý postihuje každý rok takmer 2 miliardy ľudí na celom svete.

Preto pitná voda, ako vzácna surovina, sa stáva každým rokom ohrozenejšou z dôvodu narastajúcich skrytých únikov vody – starnutím potrubí, či znižovaním kvality spodných vôd – napr. z dôvodu zanedbanej kanalizácie a tak isto narastajúcou svetovou populáciou.

Európska štúdia v rokoch 2016 a 2017 ukázala, že až 54% domácností sa už niekedy stretlo s problémami s vodou a 65% z toho sa týkalo vodovodného potrubia.

Priemerné náklady na opravu sa pohybujú okolo 2 000 EUR. Ak máte poistenie, tak v 28% prípadov poisťovňa škody nepreplatí. A ak áno, klient dostane späť priemerne iba 61% celkových nákladov.

Avšak v 93% prípadov sa dalo škodám predísť, pričom už po 24 hodinách dochádza následkom zvýšenej vlhkosti k množeniu baktérií!

A keďže tejto problematike dobre rozumieme, rozhodli sme sa zúročiť naše dlhoročné skúsenosti a prispieť tak k znižovaniu strát a zlepšeniu kvality pitnej vody, ako aj monitorovať a predchádzať vzniku únikov na vodovodnom potrubí.

Každý jeden lokalizovaný únik vody, či zistený a odstránený problém na kanalizácii nám dáva dobrý pocit, že sme prispeli k zlepšeniu kvality a zníženiu strát pitnej vody.

Ako vznikla myšlienka založenia spoločnosti
PIPE CONTROL s.r.o.

pipe-control-profile-photo-juraj
Juraj Cápa
zakladateľ spoločnosti
Phone: +421 915 797 027
Miroslav Válek, Technický úsek Pipe Control
Miroslav Válek
technický úsek
Phone: +421 907 331 310

Počas mojich 10 ročných skúseností v oblasti predaja meracích technológii pre vodárenské, plynárenské a energetické spoločnosti som si vybudoval vášeň pre vyhľadávanie nových technológii a riešení, aby som pomáhal ľudom či firmám riešiť ich problémy a zlepšovať kvalitu života v spomínaných oblastiach.

Rozhodol som sa preto založiť spoločnosť, ktorá spojí moju vášeň s prácou, a vďaka tomu môže naša spoločnosť prinášať na trh nové technológie, služby a riešenia aj pre vás.

Veríme, že každý problém sa dá vyriešiť. Nájdeme riešenie aj pre ten Váš!