Pipe Control > Služby a riešenia > Monitoring kanalizácie Prievidza a okolie

Monitoring kanalizácie inšpekčnou kamerou Prievidza a okolie

Monitoring kanalizácie inšpekčnou kamerou dokáže odhaliť váš skutočný problém v potrubí. V prípade, ak ste mali zapchanú kanalizáciu a dali ste ju len prečistiť, problém sa môže veľmi rýchlo zopakovať a tým prichádzate o ďalšie a ďalšie peniaze.

Nemusíte čakať kým problém nastane! Zavolajte nám a dohodneme si s vami kontrolu kanalizačnej prípojky, vnútorných rozvodov, či kompletnej siete napr. v priemyselnom areáli, aby sme zistili celkový stav potrubia, čo pomáha udržiavať trvalo nízke náklady na údržbu kanalizácie.

Disponujeme profesionálnou inšpekčnou technikou pre monitoring potrubia od DN 40 do DN 1000, vďaka ktorej zaznamenáme presnú príčinu a miesto kde sa problém nachádza.

Na zhotovenom video zázname budete vidieť, v ktorom mieste je potrebné kanalizáciu opraviť či už napr. v dôsledku zlomenej časti potrubia, prerastajúcich koreňov, či odsadeného spoja na potrubí.

V prípade, že lokalizujeme upchávku, vieme ju odstrániť.

Krtkovaním elektrickou čističkou potrubia dokážeme vyriešiť váš problém s upchatou kanalizáciu v potrubí o priemeroch 20-150 mm.

S vysokotlakovými čistiacimi tryskami dokážeme vyriešiť váš problém s upchatou kanalizáciu v potrubí o priemeroch 70-400 mm.

Monitoring kanalizácie inšpekčnou kamerou vykonávame v meste Prievidza a v okolí

Kontaktujte nás pre dohodnutie ďalšieho postupu.

Monitoring kanalizácie môže pomôcť identifikovať tieto problémy

 • prerastajúce korene do potrubia
 • netesnosť spojov
 • zlomená alebo deformovaná časť potrubia
 • zle osadená alebo zlomená prípojka
 • čierne odbery na vodovodnom potrubí
 • zapchatá kanalizácia

Možné využitia monitoringu kanalizácie

 • kontrola stavu kanalizácie pred skolaudovaním stavby
 • pravidelná kontrola v priemyselných areáloch, nákupné centrá a iné rozsiahle objekty s vybudovanou štruktúrou kanalizačnej siete
 • kontrola prípojok či vnútorných rozvodov kanalizácie
 • určenie presného miesta problému na potrubí (so zameraním trasy a hĺbky)
 • Kontrola dažďových zvodov na obytných domoch

Prečo nám zákazníci dôverujú

PIPE CONTROL s.r.o. sa úzko špecializuje na detekciu únikov vody s presným určením miesta úniku. Naše dlhoročné skúsenosti s lokalizáciou únikov na rozvodoch podlahového kúrenia, vodovodných, teplovodných či kanalizačných potrubiach ako aj skúsenosti so zisťovaním trasy a samotnou výstavbou týchto rozvodov je to, čo nám dáva predpoklad uspieť pri každom vašom probléme, s ktorým sa na nás obrátite.

Dorazíme na dohodnutý termín

Našou prioritou je zodpovedný prístup a úcta ku vám, preto sa v prípade dohody na nás môžete vždy spoľahnúť.

Našu prácu skončíme až po vyriešení problému

Cieľom našej práce je vždy dobre vykonaná práca, preto našu prácu dokončíme až keď bude váš problém vyriešený.

Máme neinvazívne technológie a inovatívne metódy

Vždy sa snažíme držať krok s dobou a prinášať také technológie a riešenia, ktoré sú efektívne, cenovo dostupné a hlavne neškodné pre vás, váš majetok a životné prostredie.

Zanecháme po sebe poriadok

Aj keď problém nájdeme, naša práca skončí, až keď budeme môcť odísť s pocitom, že po nás ostal poriadok.

S vaším majetkom zaobchádzame s veľkým rešpektom

K vášmu majetku sa správame ako ku svojmu a vždy sa snažíme hľadať také riešenia, ktoré minimalizujú možné škody.

Máte urgentný problém s kanalizáciou v Prievidzi alebo okolí?
Zavolajte nám ihneď na +421 917 410 371.

FAQ: často kladené otázky

Výsledkom je štandardne video záznam a fotografie s popisom závad, ktoré sú odovzdané na CD alebo napr. USB.
Taktiež je možné vytvoriť kompletný protokol o kamerovej skúške podľa Slovenskej normy 13508.

Naše technické vybavenie umožňuje vykonať kamerovú skúšku od priemerov potrubia DN 40, čo predstavujú hlavne vnútorné rozvody v bytoch a domoch, až do veľkosti potrubia DN 1000, napr. verejné kanalizácie, ktoré spravujú vodárenské spoločnosti.

Čistenie kanalizácie pred inšpekciou nie je nutné, ale v ideálnom prípade je to najlepšia možnosť.

Zo skúseností však vieme, že nastáva veľa situácií, kedy sa vykonáva kamerová skúška (tzv. inšpekcia kanalizácie), bey vyčistenia potrubia. Výsledok potom závisí od miery znečistenia daného potrubia.

Popri inšpekcii kanalizácie je možné aj vytýčiť trasu, avšak nie je to štandard. V prípade ak potrebujete aj vytýčenie trasy kanalizácie, je potrebné sa pred tým informovať o cene a podmienkach vytýčenia.

Potrebujete monitoring kanalizácie?

Napíšte nám a obratom vás budeme kontaktovať.