Skrytý únik vody a jeho hrozby!

  • Autor: Juraj Cápa

Reálne dôsledky skrytého úniku vody

Občania mesta Prievidza dňa 7.6.2019 nahlásili prepadnutú vozovku na frekventovanej Bojnickej ceste, kadiaľ denne prejde tisíce áut. Až na základe tejto skutočnosti bolo zistené, že pod vozovkou vznikla porucha na vodovodnom potrubí a 2 týždne podmývala cestu.

Je šťastím, že neprišlo k väčším škodám, či dokonca ohrozeniu zdravia. Sú známe prípady, kedy sa prepadla celá časť vozovky aj s idúcim autom po ceste. Viete si predstaviť aké katastrofálne následky to môže mať?

Ako tomu predísť

Naša spoločnosť sa špecializuje na takéto prípady, kedy vieme efektívne monitorovať vodovodnú sieť a predísť tak akýmkoľvek väčším problémom v prípade vzniku poruchy na potrubí.

Keď už predsa len únik vody na potrubí vznikne, disponujeme špičkovými prístrojmi pre presnú lokalizáciu miesta úniku vody. Nečakajte pokým príde k vážnym problémom, obráťte sa na nás a my Vám poradíme, ako zabrániť rozsiahlym škodám v dôsledku úniku vody na potrubí.

Autor: Juraj Cápa

Pridaj komentár