Nový fenomén vo svete: Búranie vodných priehrad

  • Autor: Juraj Cápa

Čomu a komu to pomôže?

Hlavným dôvodom pre búranie vodných priehrad bol zo začiatku fakt, že končí ich životnosť a náklady na ich údržbu prevyšujú náklady na zbúranie. Verte alebo nie, ale časom sa ukázalo, že po zbúraní vodnej priehrady sa obnoví prirodzený život v rieke, ako aj v jej okolí. Do koryta riek sa vrátia ryby, ktoré sa tu nachádzali ešte pred tým, ako sa človek rozhodol vôbec takéto vodné dielo postaviť.

Čo je ale zaujímavejšie je fakt, že odstránenie vodnej priehrady má pozitívny vplyv na kvalitu podzemných vôd ako aj povrchovej vody a celkového života v širokom okolí rieky, kde priehrada stála. Environmentálne poznatky a štúdie tak ukázali, že toto všetko má obrovský dopad na to najcennejšie, pitnú vodu, ktorá sa v posledných rokoch stáva veľmi vzácnou komoditou všade vo svete! 

Nám sa to páči! A vám?

Aj my, v našej spoločnosti, sa snažíme prispieť našimi službami a technológiami k zlepšeniu kvality a zníženiu strát pitnej vody. Avšak každý jeden človek má možnosť správať sa zodpovednejšie a to tak, že vodu budeme využívať efektívnejšie a šetrnejšie, čo sa koniec koncov odrazí aj na stave našich peňaženiek.

Autor: Juraj Cápa

Pridaj komentár